Formularz zgłoszeniowy

Określ temat, a następnie wybierz sposób kontaktu

Jeśli brakuje odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza:

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
[CZYTAJ WIĘCEJ]
 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości  627 900 PLN (dalej: Administrator).
 2. Informujemy, że Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Mają Państwo prawo kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługi przesłanej korespondencji poprzez formularz kontaktowy i udzielenia odpowiedzi na zawartą w nim wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. podjęcia działań analitycznych mających na celu poprawę procesu kontaktu z klientami, optymalizację procesów obsługi klienta, budowania wiedzy o klientach, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT, marketingowe, doradcze, konsultingowe, audytowe.
 5. Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej przetwarzane są na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora i będą przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
 10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl, telefonicznie pod nr 801 88 10 10 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Skontaktuj się z nami, jeśli nadal szukasz odpowiedzi na swoje pytania.

801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)
fax: 58 721 48 50
do góry