FAQ

Nie. Korzystanie z portalu terazmatura.pl nie wiąże się z żadnymi opłatami. Bezpłatny dostęp mają zarówno uczniowie do Strefy ucznia, jak i nauczyciele do Strefy nauczyciela.
Możesz założyć konto w Strefie ucznia, ale musisz użyć innego adresu e-mail i hasła niż to, które zostało wykorzystane do rejestracji w Strefie nauczyciela.
Tak. Każdy, bez potrzeby rejestracji w Strefie ucznia, ma dostęp do informacji o przebiegu matury z przedmiotów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki, języka angielskiego – oraz do podzielonych na działy zadań maturalnych z tych przedmiotów, słownika terminów, wyszukiwarki kierunków studiów, szkół policealnych i językowych, a także strefy poradnikowej.
Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu można wybrać przedmioty maturalne. Wówczas dostępne informacje maturalne i kalendarium wydarzeń dotyczą tylko wybranych przedmiotów.
Do odblokowania materiałów z danego przedmiotu zamieszczonych w zakładce Matura od A do Z jest potrzebny kod dostępu z Vademecum z serii Teraz matura, a w przypadku języków obcych z Repetytorium z serii Teraz matura.

Kod dostępu uprawnia do korzystania z materiałów z tego przedmiotu i poziomu nauczania, którego dotyczy dane Vademecum/Repetytorium. Aby uzyskać uprawnienie do korzystania z materiałów do innych przedmiotów, należy wpisać kody dostępu zamieszczone w Vademecum/Repetytorium z tych właśnie przedmiotów.

e-testy, zamieszczone w zakładce Matura od A do Z, można też odblokować za pomocą kodów dostępu zamieszczonych w podręcznikach Nowej Ery. Pojedynczy kod dostępu z podręcznika uprawnia do korzystania z e-testów zamieszczonych w jednym zagadnieniu. Aby uzyskać uprawnienia do korzystania z materiałów do kolejnych zagadnień, należy wpisać kody dostępu zamieszczone w kolejnych częściach podręczników.
Po zalogowaniu się w Strefie ucznia i wpisaniu kodu dostępu użytkownik zyskuje uprawnienia do korzystania ze wszystkich materiałów znajdujących się w zakładce Matura od A do Z.
Po zalogowaniu się w Strefie ucznia i wpisaniu kodu dostępu użytkownik zyskuje uprawnienia do korzystania z e-testów z danego przedmiotu znajdujących się w zakładce Matura od A do Z.
W Repetytoriach z języków obcych kod dostępu do terazmatura.pl jest zamieszczony w kopercie wewnątrz publikacji.
Kod QR oraz umieszczony przy nim kod literowo-cyfrowy umożliwiają dostęp do materiałów uzupełniających zagadnienie, przy którym je zamieszczono. Są to np. pojedyncze zadania, filmy, animacje.
Kod dostępu z podręcznika uprawnia do korzystania wyłącznie z e-testów dotyczących zagadnień omawianych w danym podręczniku. Kod dostępu z Vademecum (z serii Teraz matura) uprawnia do korzystania ze wszystkich materiałów z danego przedmiotu zamieszczonych w zakładce Matura od A do Z w Strefie ucznia.
Tak. Po zeskanowaniu kodu QR lub wpisaniu w Strefie ucznia na stronie terazmatura.pl zamieszczonego przy nim kodu literowo-cyfrowego zostaje udostępniony ten sam materiał, np. arkusz maturalny, zadanie, opis motywu kulturowego.
Kod umożliwia dostęp do materiałów w Strefie ucznia na terazmatura.pl od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, niezależnie od dnia aktywacji kodu.
Kod umożliwia dostęp do e-testów od 1 września do 31 sierpnia następnego roku, niezależnie od dnia aktywacji kodu.
Wyślij wiadomość z numerem kodu, tytułem podręcznika i numerem części na adres terazmatura@nowaera.pl.
do góry